Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Nêu những đặc điểm của VHVN giai đoạn 1945 – 1975

Nêu những đặc điểm của VHVN giai đoạn 1945 – 1975

Có 3 đặc điểm chính :

loading...

1. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước:

– Vận động theo bước đi của cách mạng, theo sát từng nhiệm vụ của cách mạng
– Ca ngợi cách mạng và cuộc sống mới cổ vũ kháng chiến và ngợi ca xây dựng xã hội chủ nghĩa.
– Cổ vũ cao trào chống Mĩ cứu nước.

2. Nền văn học hướng về đại chúng:

– Đây là đối tượng và là độc giả chính của văn học.
– Ca ngợi vai trò của quần chúng nhân dân.
– Đội ngũ sáng tác chủ yếu từ quần chúng nhân dân.

3. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn :

* Khuynh hướng sử thi thể hiện ở những phương diện:
– Đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử.
– Nhân vật chính là những người đại diện cho tài hoa, khí phách của cộng đồng hơn là khát vọng cá nhân.
– Con người được khai thác ở khía cạnh bổn phận, trách nhiệm công dân, ở tình cảm lớn, lẽ sống lớn.
– Lời văn sử thi mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng và hào hùng.

* Cảm hứng lãng mạn: Là cảm hứng thể hiện cái tôi đầy cảm xúc, hướng tới lí tưởng của cuộc sống mới, con người mới.
=> Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn gắn liền với nhau.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Nghị luận sự tự tin trong cuộc sống, bài viết hoàn thiện 90%

Chú ý bài viết chỉ tham khảo nhé, các em cần đọc hết bài này …