Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Tính dân tộc trong thơ Tố Hữu

Tính dân tộc trong thơ Tố Hữu

Cho biết biểu hiện tính dân tộc trong thơ Tố Hữu?

loading...

Tính dân tộc trong thơ Tố Hữu thể hiện cả trong nội dung và hình thức:

Về nội dung:

+ Hiện thực cách mạng được nhà thơ nhìn và phản ánh theo truyền thống đạo lí và tình cảm của cha ông.

+ Tình thương của người cộng sản gắn liền với tinh thần lá lành đùm lá rách, truyền thống thương người như thể thương thân.

Về hình thức:

+ Tố Hữu sử dụng nhuần nhuyễn thể thơ dân tộc như lục bát, song thất lục bát, thơ bảy chữ nên dễ đi vào lòng người.

+ Các biện pháp tu từ ẩn dụ, so sánh, sử dụng chất liệu ca dao, tục ngữ, thành ngữ…hình thành tính dân tộc đậm nét trong thơ ông.

+ Nhạc điệu du dương, lời thơ tâm tình, ngọt ngào, nên thơ Tố Hữu dễ ngâm,, dễ hát đó cũng là nét truyền thống dân tộc.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là khúc tình ca và cũng là khúc anh hùng ca

Đề: Nhận định về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu, có ý kiến cho …