Đề: Nhận định về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu, có ý kiến cho rằng: “Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là khúc tình ca và cũng là khúc anh hùng ca về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến”.
Qua đoạn trích Việt Bắc trong sách giáo khoa, anh (chị) hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

loading...

Gợi ý

A. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU ĐỀ:

Đề bài yêu cầu làm sáng tỏ ý kiến “Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là khúc tình ca và cũng là khúc anh hùng ca về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến”. Học sinh phải biết chọn lọc các dẫn chứng trong đoạn trích Việt Bắc ở sách giáo khoa để làm sáng tỏ ý kiến trên.

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:

1. Việt Bắc với vẻ đẹp của cảnh và người:

– Nét độc đáo của cảnh Việt Bắc.
– Sự hòa quyện giữa cảnh và người.

2. Việt Bắc hào hùng trong chiến đấu:

– Khung cảnh sử thi.
– Vai trò Việt Bắc trong cách mạng và kháng chiến.

3. Việt Bắc trong cảm hứng về ngày mai:

– Vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp.
– Dự đoán để ngăn ngừa sự tha hóa.