Home / Thể loại khác / Kiến trúc máy tính / Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của intel

Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của intel

Nghiên cứu tìm hiểu về CPU 8086 của intel và nguyên lý làm việc của cpu 8086 thông qua các chân tín hiệu 74ls373.

loading...
Vhoc.Netnghien-cuu-8086

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Download tài liệu SN74LS373.pdf Datasheet intel bản gốc

Tải tài liệu tiếng anh vè mạch chốt địa chỉ SN74LS373.pdf Datasheet và sơ đồ …