Home / Tag Archives: kiến trúc máy tính

Tag Archives: kiến trúc máy tính

Trình bày kĩ thuật đường ống đơn vị lệnh(pipeline lệnh)

Đường ống (Pipelining) là một trong các kĩ thuật để tăng tốc của máy tính,tận dụng tối đa thời gian CPU.Quá trình thực hiện lệnh chia thành các công đoạn như nhận lệnh,giải mã lệnh,tính địa chỉ toán hạng,nhận toán hạng,điều khiển xủa lý lệnh,cắt kết quả. Quy trình thực hiện kiến trúc máy tính đơn …

Đọc tiếp »