Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Nêu hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập? Đối tượng và mục đích?

Nêu hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập? Đối tượng và mục đích?

* Hoàn cảnh ra đời :

loading...

_ Ngày 19/8/1945 chính quyền về tay nhân dân thủ đô.
– Ngày 26/8/1945: Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập.
– Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, trước hàng vạn quốc dân đồng bào, thay mặt chính phủ lâm thời, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới.
– Cùng lúc này, bọn đế quốc và thực dân đang âm mưu xâm lược nước ta. Đặc biệt là thực dân Pháp rất muốn quay trở lại xâm lược Đông Dương.

* Đối tượng và mục đích :

– Đối tượng: toàn thể nhân dân ta và toàn thế giới đặc biệt là Anh, Pháp, Mĩ.
– Mục đích:
+ Tuyên bố nền độc lập.
+ Trang luận và bác bỏ luận điệu xảo trá của thực dân Pháp.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được …