Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Trình bày ngắn gọn quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

Trình bày ngắn gọn quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

– Hồ Chí Minh coi văn học là vũ khí phục vụ đắc lực cho cách mạng.

loading...

– Nhà văn là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

– Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến tính chân thật và tính dân tộc của văn học, đề cao sự sáng tạo của người nghệ sõ.

– Khi cầm bút, Hồ Chí Minh luôn xuất phát từ mục đích viết về đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức của tác phẩm.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được …