Home / Ôn thi đại học / Hóa Học / Lý thuyết cacbohidrat và bài tập

Lý thuyết cacbohidrat và bài tập

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m
• Cacbohiđrat được phân thành ba nhóm chính sau đây:
– Monosaccarit: là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được. Ví dụ: glucozơ, fructozơ (C6H12O6)

loading...
Vhoc.NetLy-thuyet-cacbohidrat
Vhoc.NetBai-tap-cacbohidrat

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Lý thuyết sắt và một số kim loại quan trọng+Bài tập

Ở phần này chúng ta sẽ ôn lại kiến thức về sắt và một số kim …