Home / Văn mẫu / Lớp 10 / Hoàn cảnh ra đời và nội dung của bài Phú sông Bạch Đằng

Hoàn cảnh ra đời và nội dung của bài Phú sông Bạch Đằng

nội dung chính của bài phú sông bạch đằng

loading...

* Thể loại: phú cổ thể

* Hoàn cảnh sáng tác: khi vương triều nhà Trần đang có biểu hiện suy thoái, cần phải nhìn lại quá khứ anh hùng để củng cố niềm tin trong hiện tại.

* Nội dung :

– Đoạn mở : Giới thiệu nhân vật khách với phong thái ung dung, tự tại thực hiện tráng trí bốn phương và niềm tự hào của khách trước cảnh vật, chiến công oanh liệt của sông Bạch Đằng.

– Đoạn giải thích : Với niềm tự hào các bô lão kể lại các chiến công oai hùng của sông Bạch Đằng cho khách nghe => thái độ , giọng điệu đầy phấn khích tạo cảm hứng xúc động, tự hào cho tác giả.

– Đoạn bình luận : các bô lão chỉ ra nguyên nhân chiến thắng là nhờ vào mối quan hệ : thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Nhưng con người mới chính là chủ thể trong sự nghiệp giữ nước => khẳng định tàm quan trọng của người tài.

– Đoạn kết : lời ca của các bô lão và của khách

+ Lời ca các bô lão : khẳng định những kẻ bất nghĩa tất sẽ bại vong, những người anh hùng chính nghĩa sẽ lưu danh thiên cổ.

+ Lời ca của khách : ca ngợi tài năng kiệt xuất của hai vị vua Trần và một lần nữa khẳng định vai trò quyết định của con người.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Thuyết minh bài Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu

“Bạch Đằng Giang phú” là một kiệt tác trong văn chương cổ Việt Nam. Về …