Trình bày ngắn gọn giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo truyện ngắn Vợ nhặt

loading...

Trả lời :

* Giá trị hiện thực :

– Truyện ngắn “ Vợ nhặt” đã phản ánh chân thực và cảm động tình cảnh khốn cùng của nhân dân ta trong nạn đói năm 1945 .

– Tố cáo tội ác của bọn thực dân phong kiến đã đẩy nhân dân ta vào bước đường cùng
– Con đường đi đến với cách mạng là con đường tất yếu của người dân lao động nghèo

* Giá trị nhân đạo :

– Niềm cảm thương sâu sắc của nhà văn trước số phận của những người nghèo khổ .

– Là tiếng nói khẳng định , đề cao những tình cảm cao đẹp của người lao động nghèo khổ : đó là tình yêu thương đùm bọc , tình mẫu tử , khát vọng sống , khát vọng hạnh phúc

– Thể hiện niềm tin , niềm hi vọng vào cuộc sống vào tương lai dù ở trong tình cảnh khốn khó nhất .