Trình bày hoàn cảnh sáng tác “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành?

loading...

Trả lời

Hoàn cảnh sáng tác “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành :

“Rừng xà nu” ra đời vào năm 1965, khi đế quốc Mỹ đổ quân ào ạt vào miền Nam. Đó là những năm đen tối, cách mạng miền Nam từ đấu tranh chính trị chuyển sang đấu tranh vũ trang. Lúc đầu, truyện được đăng trên báo Văn nghệ quân giải phóng miền Trung Trung bộ. Sau này in trong tập truyện-kí “Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc” năm 1969.