Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Cảm hứng chung của bài viết Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Cảm hứng chung của bài viết Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

I. Cảm hứng chung: Bài viết ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp văn chương Nguyễn Đình Chiểu: Nguyễn Đình Chiểu là một chí sĩ yêu nước, một nhà thơ lớn của nước ta mà đời sống và sự nghiệp là tấm gương sáng – nêu cao địa vị và tác dụng của văn học, nghệ thụật, nêu cao sứ mạng của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

loading...

II. Trình tự lập luận:

+ Khẳng định vị trí, ý nghĩa cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu khi đặt trong hoàn cảnh cụ thể của lịch sử dân tộc lúc bấy giờ.

+ Chứng minh bằng cuộc đời và sự nghiệp văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu qua việc tái hiện cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc và phân tích sự phản ánh hiện thực đó trong thơ văn của ông.

+ Khẳng định giá trị nghệ thuật của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu ( cụ thể qua tác phẩm Lục Vân Tiên) : lối viết giản dị, mộc mạc, gần gũi với quần chúng nên có sức “ truyền bá” lớn.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Nghị luận sự tự tin trong cuộc sống, bài viết hoàn thiện 90%

Chú ý bài viết chỉ tham khảo nhé, các em cần đọc hết bài này …