Home / Ôn thi đại học / English / Bài tập về câu bị động tiếng anh có đáp án

Bài tập về câu bị động tiếng anh có đáp án

EXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.

loading...

1.My father waters this flower every morning.

2.John invited Fiona to his birthday party last night.

3.Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

Vhoc.Net-bai-tap-ve-cau-bi-dong-co-dap-an

 

Bình luận cho bài viết

Nhận xét