Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Vì sao Tuyên ngôn Độc lập được xem là áng văn chính luận mẫu mực

Vì sao Tuyên ngôn Độc lập được xem là áng văn chính luận mẫu mực

Gợi ý trả lời

loading...

Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh được xem là áng văn chính luận mẫu mực bởi vì:

* Về nội dung tư tưởng:

– Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn yêu nước lớn của thời đại. Tác phẩm đó khẳng định mạnh mẽ quyền độc lập tự do của con người, nêu cao truyền thống yêu nước, truyền thống nhân đạo của dân tộc VN. Tư tưởng ấy phù hợp với tư tưởng, tuyên ngôn của các cuộc cách mạng lớn trên thế giới (Pháp và Mĩ) đồng thời góp phần làm phong phú thêm lý tưởng của cách mạng thế giới.

– Bác đã đứng trên quyền lợi của dân tộc, của đất nước để tiếp cận chân lý của thời đại qua lập luận suy rộng ra “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”

– Bác đó đứng trên quyền lợi dân tộc và lập trường nhân đạo để kể tội thực dân Pháp.

* Về nghệ thuật:

– Bản Tuyên ngôn đó thuyết phục người đọc bằng những lí lẽ đanh thép, những chứng cứ không ai chối cãi được.

– Kết cấu tác phẩm mạch lạc, chặt chẽ lập luận sắc bén, giàu sức thuyết phục, tác động mạnh vào tình cảm người đọc

– Văn phong giản dị, ngắn gọn, súc tích, giàu hình ảnh.

– Giọng văn hùng hồn, đanh thép có sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Chứng minh sự giản dị của Bác Hồ

Qua văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” hãy chứng minh cho sự …