Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Sự giống và khác nhau về số phận và tính cách của Mị và A Phủ

Sự giống và khác nhau về số phận và tính cách của Mị và A Phủ

– Giống nhau : Mỵ và A Phủ đều là nạn nhân của chế độ thực dân phong kiến bấy giờ và cả hai đều có khát vọng về đời sống tự do. Sức sống của Mỵ và A Phủ không bị hoàn cảnh đen tối tiêu diệt mà vẫn tiềm ẩn và cuối cùng bùng lên mãnh liệt.

loading...

– Khác nhau : Mị bị giam cầm trong nhà Thống lí Pá Tra rất lâu nên Mị có tính cách cam phận, chịu đựng. Còn A Phủ mồ côi từ nhỏ, sống tự lập từ nhỏ, do đó, sự phản kháng của A Phủ mãnh liệt hơn, táo bạo hơn.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Trình bày những nét chính về cuộc đời và nghệ thuật của Tô Hoài

Em hãy trình bày những nét chính về cuộc đời và nghệ thuật của Tô …