Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Nêu ý nghĩa của bài thơ Việt Bắc

Nêu ý nghĩa của bài thơ Việt Bắc

Nêu ý nghĩa của bài thơ Việt Bắc

loading...

Bài thơ Việt Bắc là bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến, bản tình ca về nghĩa tình cách mạng và kháng chiến.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét