Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Hãy nêu hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý Nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn Độc Lập

Hãy nêu hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý Nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn Độc Lập

1. Hoàn cảnh ra đời

loading...

– Giữa những ngày CMT8 đang diễn ra sôi sục Hà nội, Huế, Sài Gòn đã giành đựơc chính quyền.

– 25/8/1945 Hồ Chí Minh cùng với TƯ Đảng, UB dân tộc giải phóng từ Tân Trào về đến Hà Nội. Theo đề nghị của Người, chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa được thành lập, công cuộc chuẩn bị cho ngày chính phủ lâm thời ra mắt trước quốc dân đồng bào được tiến hành khẩn trương.

– Ngày 28/8/1945 chính quyền đã dành được trong toàn quốc. Việt Nam thực sự trở thành 1 nước độc lập, tự do. Thay mặt cho chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh viết “Tuyên ngôn độc lập” tại gác 2 số 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội.

– Ngày 2/9/1945 trước sự chứng kiến của hàng vạn nhân dân thủ đô – đại diện cho nhân dân cả nước, thay mặt chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa, Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với nhân dân cả nước và ndân thế giới bản “Tuyên ngôn Độc Lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa.

2. Nội dung:

+ Mở đầu bản Tuyên ngôn Độc Lập, người trích dẫn 2 lời Tuyên ngôn Độc Lập, đó là Tuyên ngôn Độc Lập của Mỹ (1776) và Tuyên ngôn Nhân quyền của Pháp (1791) để khẳng định những quyền thiêng liêng cơ bản của con người mà ko ai có thể xâm phạm được. Từ đó suy ra” Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do”. uyên ngôn khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc và thật sự đã trở thành 1 nước tự do độc lập”. Đó là kết quả của cuộc đấu tranh mà nhân dân Việt Nam đã giành được từ tay Nhật 8/1945.

+ Trong bản Tuyên ngôn Độc Lập, Hồ Chí Minh đã tố cáo mạnh mẽ tội ác cuả thực dân Pháp hơn 80 năm cướp nước ta, áp bức đồng bào ta, thi hành những luật pháp dã man, lập ra những nhà tù nhiều hơn trường học, tắm các cuộc khởi nghĩa của ndân ta trong bể máu, đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý khiến cho nhân dân ta bị bần cùng, nước ta têu điều xơ xác.

– Tuyên ngôn cũng tố cáo thực dân Pháp đã quỳ gối đầu hàng Nhật kể từ mùa thu 1940 nước ta trở thành thuộc địa của Nhật – Pháp. Nhưng từ 9/3/1945 Nhật đảo chính hất cẳng Pháp, nước ta đã trỏ thành thuộc địa duy nhất của Nhật. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, 14/8/1945 nhân dân cả nước đã nổi dậy dành chính quyền từ tay Nhật lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa.

– Tuyên ngôn khẳng định: Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị nhân dân ta đã đánh đổ xiềng xích thực dân gần 100 năm nay, đánh đổ chế độ quân chủ chuyên chế mấy mươi thế kỷ, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa.

– Tuyên ngôn tuyên bố thoát li mọi quan hệ với Pháp, xoá bỏ mọi đặc quyền của Pháp ở Việt Nam và các Hiệp ước Pháp ký về Việt Nam, nhân dân Việt Nam kiên quyết chống lại mọi âm mưu quay trở lại của thực dân Pháp, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh công nhận quyền độc lập của nhân dân Việt Nam vừa dành đựơc từ tay phát xít Nhật.

+ Cuối cùng bản tuyên ngôn khẳng định nước Việt Nam đã được tự do và độc lập, nhân dân Việt Nam quyết không quản ngại hi sinh để bảo vệ quyền tự do và độc lập ấy. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng và tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”.

3. Ý Nghĩa lịch sử:

– Bản Tuyên ngôn Độc Lập là 1 văn kiện lịch sử có gía trị về mọi mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng và có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

+ Những lời tuyên ngon đó là kết tinh những giá trị tinh thần và văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Thể hiện truyền thống đấu tranh bất khuất chống xâm lược và tư tưởng không có gì quý hơn Đlập tự do của dân tộc Việt Nam.

+ Bản Tuyên ngôn Độc Lập được công bố ghi nhận sự thắng lợi hoàn toàn và triệt để của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 mở đầu 1 kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập tự do định hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội.

+ Bản Tuyên ngôn Độc Lập còn khẳng định chủ quyền và đại vị pháp lý của Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Chứng minh sự giản dị của Bác Hồ

Qua văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” hãy chứng minh cho sự …