Home / Tag Archives: Lý thuyết cacbohidrat và bài tập

Tag Archives: Lý thuyết cacbohidrat và bài tập

Lý thuyết cacbohidrat và bài tập

• Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m • Cacbohiđrat được phân thành ba nhóm chính sau đây: – Monosaccarit: là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được. Ví dụ: glucozơ, fructozơ (C6H12O6) [pdf-embedder url=”http://vhoc.net/wp-content/uploads/2015/04/Vhoc.NetLy-thuyet-cacbohidrat.pdf”] [pdf-embedder …

Đọc tiếp »