Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn

Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn

Gợi ý làm bài

loading...

– Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.

– Tuyên ngôn độc lập- một văn kiện lịch sử to lớn

+ Nêu thời gian và địa điểm ra đời của bản tuyên ngôn.

+ Hoàn cảnh lịch sử xã hội lúc bấy giờ.

+ Tầm vóc và sứ mạng lịch sử của bản tuyên ngôn.

– Tuyên ngôn độc lập- một tác phẩm chính luận xuất sắc:

+ Bố cục ngắn gọn, súc tích: Là một thông điệp chính trị, tác phẩm nhắc tới những mục đích tức thời, quan trọng, ưu tiên cho hàm lượng thông tin, triệt để tạo ra tác dụng chiến đấu, loại bỏ những âm mưu trực tiếp, nguy hiểm của kẻ thù.

+ Lập luận chặt chẽ, đanh thép, lí lẽ sắc bén, hùng hồn:

. Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của hai cường quốc Pháp và Mĩ vừa là cơ sở pháp lí, vừa là tiền đề để suy rộng ra về quyền độc lập dân tộc, quyền con người và quyền công dân.

. Sức mạnh của lí lẽ chính là sự thật, tác giả đã dùng hàng loạt thực tế lịch sử để chứng minh:

Thực dân Pháp không giúp Việt Nam khai hoá( kinh tế, văn hoá…).

Thực dân Pháp đã không bảo hộ được Việt Nam.

Việt Nam không phải là thuộc địa của Pháp.

Tác giả đã dùng thực tế để đánh tan những mơ hồ về chính trị, để khẳng định công lao của Việt Minh- đại diện duy nhất của nhân dân Việt Nam. Lí lẽ này đã chứng minh được rằng, sự độc lập của Việt Nam là phù hợp với lẽ phải, công lí và đạo lí, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết để bảo vệ, giữ vững nền độc lập đó.

Tố cáo sự chà đạp chân lí, sự phản bội trắng trợn, đê hèn, sự vong ơn bội nghĩa của Pháp. Khẳng định quyền tự chủ chính đáng của nhân dân Việt Nam.

+ Ngôn ngữ chính xác, giàu sắc thái biểu cảm ( dùng nhiều động từ, tính từ, quán từ…). Dùng hàng loạt điệp từ, điệp ngữ có tính khẳng định và nhấn mạnh.

– Khẳng định vấn đề:

+ Khẳng định lại nội dung nhận định.

+ Đánh giá về tầm vóc lịch sử và giá trị văn học để có thể xem Tuyên ngôn độc lập là một “áng thiên cổ hùng văn” của thời đại mới.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Chứng minh sự giản dị của Bác Hồ

Qua văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” hãy chứng minh cho sự …