Truyền thống nào đã gắn bó những con người trong gia đình với nhau trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình ( Nguyễn Thi)

loading...

– Lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc.

– Tinh thần chiến đấu dũng cảm.

– Giàu tình nghĩa.