Home / Văn mẫu / Lớp 12 / trong ý nghĩ của Tràng hiện lên những hình ảnh nào

trong ý nghĩ của Tràng hiện lên những hình ảnh nào

Trả lời

loading...

– Trong đọan cuối của truyện ngắn ”Vợ nhặt”, trong ý nghĩ của Tràng hiện lên hai hình ảnh: Hình ảnh đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới.

– Hai hình ảnh ấy có ý nghĩa :

+ Về nội dung : Tràng đã nghĩ đến những người đói được Việt Minh phá kho thóc của Nhật chia cho. Lá cờ đỏ thắm là hình ảnh của cách mạng. Lá cờ gắn với ước mơ, tín hiệu dự báo về một sự đổi đời…

+ Về nghệ thuật : Tạo kết thúc mở cho tác phẩm của giai đoạn văn học mới (đây là điểm khác so với văn học hiện thực phê phán 1930-1945).

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Phân tích truyện ngắn vợ nhặt-Kim Lân

Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.loading... Gợi ý làm bài Đọc Vợ …