Home / Tag Archives: văn mẫu lớp 10

Tag Archives: văn mẫu lớp 10

Phân tích đoạn 2 trong tác phẩm Đại cáo bình Ngô của Nguyễn trãi để thấy rõ tội ác của giặc Minh đối với nhân dân ta

Dàn ý cơ bản: Mở bài: Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm Đại cáo bình Ngô và nội dung đoạn trích. Thân bài: Tác giả vạch trần tội ác của giặc Minh với một trình tự logic: – Tác giả chỉ rõ âm mưu xâm lược của giặc …

Đọc tiếp »

Phân tích tác phẩm Bình ngô đại cáo

Người ta chọn Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ và Cáo bình Ngô là 3 dấu mốc đánh dấu những chặng đường phát triển của chủ nghĩa yêu nước trong văn học thượng kỳ trung đại. Ðặc biệt, phải đến cáo bình Ngô, ý thức độc lập chủ quyền, …

Đọc tiếp »