Home / Tag Archives: văn mẫu lớp 10

Tag Archives: văn mẫu lớp 10

Phân tích đoạn 2 trong tác phẩm Đại cáo bình Ngô của Nguyễn trãi để thấy rõ tội ác của giặc Minh đối với nhân dân ta

Phân tích tác phẩm Bình ngô đại cáo – Nguyễn Trãi Dàn ý cơ bản: Mở bài: Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm Đại cáo bình Ngô và nội dung đoạn trích. Thân bài: Tác giả vạch trần tội ác của giặc Minh với một trình tự logic: …

Đọc tiếp »

Phân tích tác phẩm Bình ngô đại cáo

Người ta chọn Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ và Cáo bình Ngô là 3 dấu mốc đánh dấu những chặng đường phát triển của chủ nghĩa yêu nước trong văn học thượng kỳ trung đại. Ðặc biệt, phải đến cáo bình Ngô, ý thức độc lập chủ quyền, …

Đọc tiếp »