Home / Tag Archives: Tóm tắt Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân

Tag Archives: Tóm tắt Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân

Tóm tắt Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân

Giữa lúc xóm ngụ cư xơ xác, tiêu điều trong nạn đói đầu năm 1945, vào một buổi chiều tà, Tràng- một người nông dân nghèo, luống tuổi, thô kệch, lại dở hơi- dẫn một người phụ nữ về nhà. Vì đang lâm cảnh ngộ đói rách cùng đường nên …

Đọc tiếp »