Home / Tag Archives: Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du

Tag Archives: Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du

Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du

I. Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du Nguyễn Du là nhà thơ sống hết mình, tư tưởng, tình cảm, tài năng nghệ thuật của ông xuyên suốt các tác phẩm của ông, xuyên suốt cuộc đời ông và thể hiện rõ nhất qua áng văn chương tuyệt vời là “Truyện …

Đọc tiếp »