Home / Tag Archives: Phân tích tác phẩm Bình ngô đại cáo

Tag Archives: Phân tích tác phẩm Bình ngô đại cáo

Phân tích tác phẩm Bình ngô đại cáo

Người ta chọn Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ và Cáo bình Ngô là 3 dấu mốc đánh dấu những chặng đường phát triển của chủ nghĩa yêu nước trong văn học thượng kỳ trung đại. Ðặc biệt, phải đến cáo bình Ngô, ý thức độc lập chủ quyền, …

Đọc tiếp »