Home / Tag Archives: Ôn tập nghị luận xã hội

Tag Archives: Ôn tập nghị luận xã hội

Ôn tập nghị luận xã hội

I. Khái niệm. – Nghị luận xã hội là phương pháp nghị luận lấy đề tài từ các lĩnh vực xã hội chính trị, đạo đức làm nội dung bàn bạc nhằm làm sáng tỏ cái đúng – sai, cái tốt – xấu của vấn đề được nêu ra. Từ …

Đọc tiếp »