Home / Tag Archives: hồn trương ba da hàng thịt

Tag Archives: hồn trương ba da hàng thịt

Câu nói của Hồn Trương Ba “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toàn vẹn” có ý nghĩa gì?

Câu hỏi Câu nói của Hồn Trương Ba “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toàn vẹn” có ý nghĩa gì? Đáp án Câu nói của Hồn Trương Ba “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn …

Đọc tiếp »