Home / Tag Archives: đoạn 2 trong tác phẩm Đại cáo bình Ngô

Tag Archives: đoạn 2 trong tác phẩm Đại cáo bình Ngô

Phân tích đoạn 2 trong tác phẩm Đại cáo bình Ngô của Nguyễn trãi để thấy rõ tội ác của giặc Minh đối với nhân dân ta

Phân tích tác phẩm Bình ngô đại cáo – Nguyễn Trãi Dàn ý cơ bản: Mở bài: Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm Đại cáo bình Ngô và nội dung đoạn trích. Thân bài: Tác giả vạch trần tội ác của giặc Minh với một trình tự logic: …

Đọc tiếp »