Trong bài thơ có 3 câu hỏi, ở 3 khổ:

loading...

Khổ 1: Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Khổ 2: Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?

Khổ 3: Ai biết tình ai có đậm đà?

Những câu hỏi này không hướng đến một đối tượng nào cụ thể, vì đây không phải là những câu hỏi vấn – đáp mà chỉ là hình thức bày tỏ nỗi niềm, tâm trạng.