Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Nhà văn Tô Hoài đã tả căn buồng của Mị như thế nào? Miêu tả như vậy là có ý gì?

Nhà văn Tô Hoài đã tả căn buồng của Mị như thế nào? Miêu tả như vậy là có ý gì?

Nhà văn Tô Hoài đã tả căn buồng của Mị như thế nào? Miêu tả như vậy là có ý gì?

loading...

Trả lời

a. Nhà văn Tô Hoài đã tả căn buồng của Mị :

Ở buồng Mị nằm, kín mít, có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi.

b. Nhà văn miêu tả như vậy là có ý:

Miêu tả như vậy là có ý nói căn buồng của Mị như một buồng giam, chiếc cửa sổ như một lỗ thông hơi, còn Mị thì như một tù nhân. Tương lai của Mị mù mịt, tăm tối. Mị đành chấp nhận số phận như vậy.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Phân tích tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài

Phân tích tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của Tô Hoài.loading... Gợi ý làm bài …