Home / Ôn thi đại học / English / Một số bài tập viết lại câu tiếng anh lớp 9

Một số bài tập viết lại câu tiếng anh lớp 9

Exercise 1: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.

loading...

1. It isn’t necessary to finish the work to day. –

-> You don’t ………

2. Sally finally managed to get a job.

–> Sally finally succeeded ………………

3. That’s the last time I go to that restaurant.

-> I certainly………………………

Vhoc.Net-bai-tap-viet-lai-cau-mon-tieng-anh-lop-9

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

41 đề thi thử đại học môn tiếng anh có đáp án

Tổng hợp 41 đề thi thử đại học môn tiếng anh có đáp án cực …