Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Lưu Quang Vũ muốn phê phán những biểu hiện tiêu cực gì trong lối sống lúc bấy giờ

Lưu Quang Vũ muốn phê phán những biểu hiện tiêu cực gì trong lối sống lúc bấy giờ

Đáp án

loading...

Sáng tác vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, Lưu Quang Vũ muốn phê phán những biểu hiện tiêu cực trong lối sống lúc bấy giờ:
– Phê phán thói chạy theo những ham muốn tầm thường về vật chất, chỉ thích hưởng thụ đến mức trở nên phàm phu, thô thiển.

– Phê phán những kẻ lấy cớ tâm hồn là quý, đời sống tinh thần đáng trọng mà chẳng chăm lo thích đáng đến sinh hoạt vật chất, không phấn đấu vì hạnh phúc toàn vẹn. Thực chất đây là biểu hiện của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, của sự lười biếng, không tưởng.

– Tình trạng con người phải sống giả, không dám và cũng không được sống thật với bản thân mình. Đó là nguy cơ đẩy con người đến chỗ bị tha hoá do danh và lợi.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Hãy cho biết màn kết vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” diễn ra như thế nào

Đáp án – Kết thúc vở kịch, Trương Ba Chết, nhưng hồn ông vẫn còn …