Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Hoàn cảnh sáng tác bài Đất Nước có điểm gì đặc biệt

Hoàn cảnh sáng tác bài Đất Nước có điểm gì đặc biệt

Trả lời:

– Hoàn cảnh sáng tác bài Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm): sáng tác năm 1971 tại chiến khu Trị – Thiên giữa lúc Thanh niên ở các đô thị miền Nam rừng rực khí thế xuống đường đấu tranh cách mạng.

loading...

– Tác động của tác phẩm đối với thời điểm lịch sử: Giúp Thanh niên ý thức rõ hơn về Đất nước, về Nhân dân, từ đó nhận thức được vai trò sứ mệnh của thế hệ mình trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Phân tích vẻ đẹp của con sông Hương trong tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông”

Bài làm tham khảoloading... I. Mở bài Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức …