Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Hình tượng người lính cách mạng Hạ Du

Hình tượng người lính cách mạng Hạ Du

Xuất hiện gián tiếp qua những mẩu đối thoại của các nhân vật trong quán trà nhưng nhân vật này có ý nghĩa quan trọng. Hạ Du là hình tượng tiêu biểu cho những người sớm giác ngộ lí tưởng, cho cách mạng Tân Hợi thời buổi đầu. Anh có lí tưởng rõ ràng, dũng cảm, xả thân vì nghĩa lớn. Thế nhưng, Hạ Du lại sai lầm trong đường lối hoạt động: đúng lí ra anh cần phải tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân, để họ hiểu và ủng hộ cách mạng; thì ở đây Hạ Du lại chọn đối tượng để giác ngộ là bọn ác bá đồ tể – như lão Nghĩa đề lao. Việc làm đó đã khiến cho quần chúng không hiểu biết gì về cách mạng. Họ xem Hạ Du là kẻđiên, là làm giặc, đồng thời đã tố giác anh với chính quyền phong kiến… Cái chết của Hạ Du là bi kịch của ngưòi chiến sĩ cách mạng hoạt động xa rời quần chúng.

loading...

Tác giả bày tỏ thái độ trân trọng kính phục, song cũng ngầm ý phê phán anh làm cách mạng mà xa rời quần chúng.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Soạn Bài Thuốc-Lỗ Tấn

I. TÌM HIỂU CHUNGloading... 1. Tác giả + Lỗ Tấn (1881-1936) tên thật là Chu …