– Chiếc bánh bao tẩm máu người cách mạng Hạ Du -> bài thuốc chữa bệnh lạc hậu, không căn cứ khoa học -> sự mê muội, lạc hậu.

loading...

– Con đường mòn trong nghĩa địa -> định kiến xã hội.

– Vòng hoa trên mộ Hạ Du -> niềm tin vào tương lai cách mạng, và những người cộng sản với nhân dân sẽ gần nhau hơn; thái độ kính trọng đối với sự hi sinh thầm lặng của những người cách mạng tiên phong.