Hình ảnh con người và cuộc sống kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc được tái hiện như thế nào?

loading...

– Con người Việt Bắc hiện lên trong cuộc sống lao động và chiến đấu hàng ngày:

+ Họ lam lũ, vất vả.

+ Họ khéo léo, tài hoa

+ Họ ấm áp nghĩa tình và son sắt thuỷ chung.

– Cuộc sống kháng chiến hiện lên rõ nét:

+ Đó là một cuộc sống còn khó nghèo, cơ cực.

+ Nhưng cuộc sống ấy thật sôi động, hào hùng, vui vẻ, lạc quan

+ Đó còn là một cuộc sống đầy ắp nghĩa tình cách mạng.