Trình bày ngắn gọn giá trị tư tưởng của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài?

loading...

Trả lời:

Vợ chồng A Phủ là truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Tô Hoài. Làm nên thành công của tác phẩm chính là ở giá trị tư tưởng.

Giá trị tư tưởng của tác phẩm trước hết thể hiện ở giá trị hiện thực:

Tác phẩm đã phản ánh chân thực cuộc sống bị đoạ đày tăm tối của người dân miền núi Tây Bắc dưới ách thực dân phong kiến .Bọn chúng đã cướp hết ruộng đất ,bắt dân nghèo phải làm công không cho chúng .Chúng tước đoạt quyền sống, quyền tự do của họ.

Truyện còn phản ánh quá trình đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc vùng lên tự giải phóng khỏi ách áp bức, kìm kẹp của bọn thực dân và chúa đất thống trị.

Giá trị tư tưởng của tác phẩm còn thể hiện ở giá trị nhân đạo:

Tác giả đã tố cáo tội ác, sự áp bức, kìm kẹp của bọn thực dân và chúa đất thống trị.Qua tác phẩm nhà văn cũng thể hiện sự cảm thông, thương xót của mình với các nhân vật bị áp bức như Mị và A Phủ.

Tác phẩm cũng thể hiện sự trân trọng ngợi ca của nhà văn với những phẩm chất tốt đẹp của người lao động. Đó là khát vọng sống mãnh liệt và khả năng tự giải phóng mình của người dân miền núi trước Cách mạng tháng Tám.

Với những giá trị trên truyện ngắn Vợ chồng A Phủ xứng đáng là một trong những truyện ngắn xuất sắc của văn học Việt Nam, được tặng giải Nhất – giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 -1955.