Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Đoạn trích Việt Bắc cho thấy vẻ đẹp nào của tình nghĩa cách mạng

Đoạn trích Việt Bắc cho thấy vẻ đẹp nào của tình nghĩa cách mạng

Đoạn trích Việt Bắc cho thấy vẻ đẹp nào của tình nghĩa cách mạng?

loading...

– Bao trùm toàn bộ đoạn trích là nghĩa tình cách mạng của một dân tộc vừa đi qua 15 năm chiến đấu đầy gian khổ, mất mát, hy sinh ( 1940 – 1954 ).

– Nghĩa tình ấy hiện diện qua sự chia ngọt, sẻ bùi giữa đồng bào Việt Bắc và những người kháng chiến

 

Thương nhau chia củ sắn lùi
Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng


– Nghĩa tình ấy còn là lời khẳng định của kẻ đi, người ở về sự thuỷ chung, son sắt của những năm tháng không thể nào quên

Bình luận cho bài viết

Nhận xét