Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Đất nước được cảm nhận ở những phương diện nào và trình bày những đặc điểm nghệ thuật

Đất nước được cảm nhận ở những phương diện nào và trình bày những đặc điểm nghệ thuật

Trong đoạn trích “Đất Nước” (trích trường ca Mặt đường khát vọng- Nguyễn Khoa Điềm), Đất nước được cảm nhận ở những phương diện nào?

Em hãy trình bày những đặc điểm nghệ thuật được thể hiện trong đoạn trích trên.

loading...

Trả lời:

– Đất nước được cảm nhận ở những phương diện:

+ Bản sắc văn hóa.

+ Không gian địa lí.

+ Thời gian lịch sử.

– Những đặc điểm nghệ thuật được thể hiện trong đoạn trích:

+ Sử dụng chất liệu văn hóa dân gian: ngôn từ, hình ảnh bình dị, dân dã, giàu sức gợi.

+ Giọng điệu thơ biến đổi linh hoạt.

+ Sức truyền cảm lớn từ sự hòa quyện của chất chính luận và chất trữ tình.

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Phân tích bài Đất nước trích trường ca Mặt đường khát vọng

Đề bài:loading... Phân tích bài “Đất nước” (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của …