Cảm hứng sáng tác của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ?

– “ Đất nước và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá, tôi không thể bao giờ quên….Vì thế tôi viết Truyện Tây Bắc” Lời tâm sự thiết tha của Tô Hoài đã khẳng định : truyện ngắn Vợ chồng A Phủ được viết từ suối nguồn tình cảm yêu đất nước, yêu con người Tây Bắc sâu nặng.

loading...

-Tuy vậy, nếu nhìn xuyên suốt tác phẩm thì cảm hứng sáng tác là cảm hứng hồi sinh, cảm hứng hiện thực, cảm hứng nhân đạo.