Home / Tag Archives: đoạn 2 trong tác phẩm Đại cáo bình Ngô

Tag Archives: đoạn 2 trong tác phẩm Đại cáo bình Ngô

Phân tích đoạn 2 trong tác phẩm Đại cáo bình Ngô của Nguyễn trãi để thấy rõ tội ác của giặc Minh đối với nhân dân ta

Dàn ý cơ bản: Mở bài: Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm Đại cáo bình Ngô và nội dung đoạn trích. Thân bài: Tác giả vạch trần tội ác của giặc Minh với một trình tự logic: – Tác giả chỉ rõ âm mưu xâm lược của giặc …

Đọc tiếp »