Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Nêu những đặc điểm của VHVN giai đoạn 1945 – 1975

Nêu những đặc điểm của VHVN giai đoạn 1945 – 1975

Có 3 đặc điểm chính :

1. Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước:

– Vận động theo bước đi của cách mạng, theo sát từng nhiệm vụ của cách mạng
– Ca ngợi cách mạng và cuộc sống mới cổ vũ kháng chiến và ngợi ca xây dựng xã hội chủ nghĩa.
– Cổ vũ cao trào chống Mĩ cứu nước.

2. Nền văn học hướng về đại chúng:

– Đây là đối tượng và là độc giả chính của văn học.
– Ca ngợi vai trò của quần chúng nhân dân.
– Đội ngũ sáng tác chủ yếu từ quần chúng nhân dân.

3. Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn :

* Khuynh hướng sử thi thể hiện ở những phương diện:
– Đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử.
– Nhân vật chính là những người đại diện cho tài hoa, khí phách của cộng đồng hơn là khát vọng cá nhân.
– Con người được khai thác ở khía cạnh bổn phận, trách nhiệm công dân, ở tình cảm lớn, lẽ sống lớn.
– Lời văn sử thi mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng và hào hùng.

* Cảm hứng lãng mạn: Là cảm hứng thể hiện cái tôi đầy cảm xúc, hướng tới lí tưởng của cuộc sống mới, con người mới.
=> Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn gắn liền với nhau.

Like nhé:

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Nghị luận sự tự tin trong cuộc sống, bài viết hoàn thiện 90%

Chú ý bài viết chỉ tham khảo nhé, các em cần đọc hết bài này …