Home / Văn mẫu / Lớp 12 / Đất nước được cảm nhận ở những phương diện nào và trình bày những đặc điểm nghệ thuật

Đất nước được cảm nhận ở những phương diện nào và trình bày những đặc điểm nghệ thuật

Trong đoạn trích “Đất Nước” (trích trường ca Mặt đường khát vọng- Nguyễn Khoa Điềm), Đất nước được cảm nhận ở những phương diện nào?

Em hãy trình bày những đặc điểm nghệ thuật được thể hiện trong đoạn trích trên.

Trả lời:

– Đất nước được cảm nhận ở những phương diện:

+ Bản sắc văn hóa.

+ Không gian địa lí.

+ Thời gian lịch sử.

– Những đặc điểm nghệ thuật được thể hiện trong đoạn trích:

+ Sử dụng chất liệu văn hóa dân gian: ngôn từ, hình ảnh bình dị, dân dã, giàu sức gợi.

+ Giọng điệu thơ biến đổi linh hoạt.

+ Sức truyền cảm lớn từ sự hòa quyện của chất chính luận và chất trữ tình.

Like nhé:

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Phân tích bài Đất nước trích trường ca Mặt đường khát vọng

Đề bài: Phân tích bài “Đất nước” (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của …